All Posts By

Support

Хотын төвийн оффисуудын харьцуулалт

By | Мэдээ, мэдээлэл | Сэтгэгдэлгүй

Улаанбаатар хотын хэмжээнд арилжааны зориулалттай 197 оффисын барилга байгаагаас 49 оффис л талбайгаа худалдаж, үлдсэн нь зөвхөн түрээслүүлдэг болохыг 2018 оны 1-р улирлын судалгаа харуулж байна. Нөгөө талаас оффис хэрэглэгч 10 100 гаруй аж ахуй нэгжийн 35%-д нь оффис худалдан авах хэрэгцээ шаардлага байна.

Худалдан авах боломжтой дээрх 49 оффисоос хотын төвөөс 1.5 км зайд байрлах, оффис худалдан авах гол шалгуурууд болох БАЙРШИЛ, ҮНЭ, ЗОГСООЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ болон бусад үзүүлэлтүүдийг 80%-иас дээш хангасан 10 оффисыг сонгон авч харьцуулан та бүхэнд хүргэж байна.

Дээрх байршилд оффисуудыг харьцуулах болсны учир нь  хэрэглэгчид хотын төвд ойр гэсэн үзүүлэлтийг хамгийн ихээр чухалчилдаг нь судалгаагаар гарчээ. Түүнчлэн гадны улс орнуудад хотын төвийн байршилд хамгийн өндөр үнэтэй оффисын барилгууд байрладаг байна. Манай улсын хувьд одоогоор боломжийн үнээр хотын төвд оффис худалдан авах боломж байгаа ч, ирээдүйд мөн л олон улсын жишгийн дагуу хотын төвийн оффисын үнэ жил ирэх тусам өсөх нь зүйн хэрэг юм.

ХАРЬЦУУЛСАН ОФФИСУУДЫН БАЙРШИЛ

Оффисын байршилууд

ОФФИСУУДЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Байршил: Хотын төвд хамгийн ойр буюу 0.1 км зайд City Center оффис байна.

Үнэ:  Хотын төвийн эдгээр оффисуудаас хамгийн боломжийн үнэтэй нь Хоймор болон Peace tower оффисууд байна.

Зогсоол: Хоймор болон MPM оффисууд нь бусдаасаа илт давуу, хамгийн олон 100 зогсоолтой байна.

Хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ: A зэрэглэлийн бүх оффисууд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй. Харин B зэрэглэлийн оффисуудаас Хоймор оффист л хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Эдгээр оффисуудыг дээрх үзүүлэлт тус бүрээр үнэлж эрэмбэллээ.

ОФФИСУУДЫН ЭРЭМБЭ

Эндээс харахад хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хамгийн олон үзүүлэлтээр хангаж байгаа нь Хоймор, MPM, Park place оффисууд байна.

3-т орсон Park place оффис нь хотын төвөөс 0.7 км- т байршилтай A зэрэглэлийн оффис бөгөөд 50 зогсоолтой, хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй. Нэрлэсэн үнэ 6,5 сая төгрөг байна.

2-т орсон MPM оффис нь хотын төвөөс 1 км-т байршилтай, 100 зогсоолтой, хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй A зэрэглэлийн оффис. Нэрлэсэн үнэ 5,9 сая төгрөг байна.

1-т орсон Хоймор оффис-ын хувьд хотын төвд ойр буюу 1.3 км зайд,  хамгийн их 100+ зогсоолтой, бусад B зэрэглэлийн оффист байхгүй хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй, нэрлэсэн үнэ 3 сая төгрөг зэрэг олон давуу талуудтай байна.

Дээрх оффисуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг интернет дахь веб сайт, сошиал сайт болон борлуулагчидтай уулзаж биечлэн авсан болно.

Оффис худалдан авахаар сонирхож буй та байршил, үнэ, зогсоол, үйлчилгээ болон бусад хүчин зүйлүүдийг олон талаас нь сайтар тунгааж сонголтоо хийгээрэй.

Худалдаж авахад хамгийн таатай оффис

Улаанбаатар хотын Худалдан авахад хамгийн таатай оффис

By | Мэдээ, мэдээлэл | Сэтгэгдэлгүй

Уншигч та “Улаанбаатар хотын худалдан авахад хамгийн таатай оффис” нийтлэлд тавтай морил!

Статистик мэдээллийн санд бүртгэлтэй идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 81 мянган Read More

Ажилчдын бүтээмжид нөлөөлдөг хүчин зүйлс

Ажилчдын бүтээмжид нөлөөлдөг хүчин зүйлс

By | Зөвлөгөө, Мэдээ, мэдээлэл | Сэтгэгдэлгүй

Улс орны төдийгүй байгууллагын амжилт ч бүтээмжээс ихээхэн хамаардгийг томоохон групп компанийн туршлагаас харж болно. Ажилчид бүтээмж өндөртэй байх нь орлого өсөх, хуримтлал хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэх, үнэ буурах, бүтээгдэхүүний өртөг багасах, бүтээгдэхүүний борлуулалт хурдсах, үйлдвэрлэл нэмэгдэх, улмаар тоног төхөөрөмжийн ашиглалт сайжрах гэх мэт маш олон зүйлд шууд нөлөөлж байдаг.

“Бүтээмж бол ажлын өгөөжтэй үр дүн юм”

Гадны улс орнуудтай харьцуулахад манай орны ажилчдын бүтээмж 25%-30% иар бага байгаа нь нэлээн сонирхол татахуйц үзүүлэлт болдог. Хөдөлмөрийн бүтээмж нь олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр байнга өөрчлөгдөж байдаг динамик үзүүлэлт бөгөөд зарим хүчин зүйл нь хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлж байхад нөгөө хэсэг нь сөргөөр нөлөөлж, бүтээмжийг бууруулдаг байна.

Байгууллагын түвшинд ажилчдын бүтээмжид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг ерөнхийд нь гадаад болон дотоод гэж ангилдаг.

Гадаад хүчин зүйлд нь нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, төрийн бодлого, зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагын өөрчлөлт, өрсөлдөөний төлөв, байгаль цаг уурын нөхцөл гэх мэт байгууллагаас шууд бус хамааралтай хүчин зүйлс багтдаг бол,

Дотоод хүчин зүйлд нь байгууллагын техник технологийн түвшин, урамшууллын тогтолцоо, ажилтны сургалт, мэргэжил, ажиллах хүчний бүтэц зохион байгуулалт, хамт олны уур амьсгал, ажлын байрны таатай нөхцөл гэх мэт байгууллага,  ажилтан, удирдлагад шууд хамааралтай зүйлс багтдаг байна.

Энэхүү хоёр орчны үзүүлэлтээс хамгийн их давтагдаж байгаагаас харвал:

 1. Хамт олны уур амьсгал
 2. Багаар ажиллах ур чадвар
 3. Ажлын байрны тав тух, таатай нөхцөл, зохион байгуулалт
 4. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 5. Ажилд хандах хандлага
 6. Байгууллагын соёл

гэх мэт хүчин зүйлс хамгийн их нөлөөлдөг гэж үздэг байна. Эдгээрээс ажлын байрны таатай нөхцөлөөс бусад хүчин зүйлсэд байгууллагын дарга, захирлууд голчлон анхаарсны улмаас ажилчдад ажлын байрны таатай нөхцөл, дотоод соёл бүрдүүлэх асуудал орхигдох нь олонтаа харагддаг.

Ажлын байрны тав тух, зохион байгуулалт муутай байгууллагын ажилчин, албан хаагчид цагийн менежментгүй болох, байгууллагын дотоод уур амьсгал муудах, ажилд хандах хандлага буурах, багаар ажиллах чадвар, сэдэл, идэвхгүй болох гэх мэт үйлдлүүд нь бүтээмж буурахад нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг бий болгох цаашлаад ажилчид нь ажилдаа ирэх дургүй болох магадлал ихэсдэг байна.

Ард түмний амьдрал, үндэсний баялаг нь байгалийн баялаг, хөрөнгө мөнгөний хэмжээгээр биш “БҮТЭЭМЖ”-ээр тодорхойлогдож байдаг гэдгийг баталсан олон судалгаа байдаг шүү дээ.

Иймээс та байгууллагын тань үйл ажиллагаа удааширч, ажилчид тань ажлын байран дээрээ сэтгэл ханамжгүй, идэвхгүй байдалтай байна уу гэдгийг ажиглаад үзээрэй. Хэрвээ тийм уур амьсгал танд мэдрэгдвэл дараах зүйлсийг анхаарч байгууллагын дотоод зохион байгуулалт, ажилчдын ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудлыг анхаараарай.

Ажлын байр, оффисын таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд ямар үзүүлэлтүүд чухал байдаг вэ?

 • Байгууллагын брэндинг, интерьерын шийдэл,
 • Ажилдаа ирж, буцахад түгжрэл, саад багатай байх гэх мэт таатай нөхцөл бүрдүүлэлт
 • Байгууллагын хамтын соёл, үнэт зүйлс
 • Цахилгаан шат, Зогсоолын хүрэлцээтэй байдал болон оффисын байрны хөрөнгийн менежментийн асуудлууд
 • Үйлчилгээ, худалдааны байгууллагуудтай ойр байрлах боломжууд
 • Эрүүл, аюулгүй  цэвэр цэмцгэр, тав тухтай нөхцөл бүрдүүлсэн орчинд, мэргэшсэн хамт олны дунд ажиллах

гэх мэт зүйлс нь ажлын байрны дотоод уур амьсгалыг сайжруулж ажилчид нь ажилдаа ирэхдээ дуртай болох, цаг хугацаа хэмнэх байдлаар бүтээмж нь нэмэгддэг байна. Ялангуяа томоохон албан байгууллагуудын хувьд олон тооны ажилчин, албан хаагчид хөдөлмөр эрхэлдэг бөгөөд тэдний хөдөлмөрийн үр дүнгээс байгууллагын ирээдүй шууд хамааралтай байдаг тул ажлын байрны зохион байгуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн хуваарь, оффисын таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх нь томоохон байгууллагуудын хувьд хамгийн чухал анхаарах ёстой зүйлсийн нэгд зайлшгүй багтах билээ.

Эдгээр дүр төрх, шаардлагуудыг бүрэн хангасан оффисийн байгууламжийн жишээ нь манай “ХОЙМОР” Оффисын байгууламж юм. Та бүхэн Хоймор оффистой холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх материалтай танилцах боломжтой.

Хөрөнгө оруулалтын өгөөж хамгийн өндөртэй арга

Хөрөнгө оруулалтын өгөөжөө түргэн хугацаанд өсгөх арга

By | Зөвлөгөө

Хөрөнгө оруулалт гэж юу вэ?

Хамгийн энгийнээр хөрөнгө оруулалтыг тайлбарлавал, өөрт байгаа 1000₮ -өө 1100₮ болгож өсгөх буюу мөнгөнөөс мөнгө босгох арга гэж ойлгож болно.

Яагаад хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй вэ?

Бизнесийн үйл ажиллагаа нь аль хэдийн тогтворжсон байгууллагуудын хувьд худалдаа наймаа эрхлэх, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах гэх мэт байгууллагын үйл ажиллагаанаасаа олсон ашиг, орлогоороо хөрөнгө оруулалт хийж улам их ашиг олох цаашлаад бизнесээ хөгжүүлж, өргөжүүлэх арга замыг хайж байдаг юм.

Мэдээж энэхүү арга нь банкинд мөнгөө хадгалуулах, эсвэл хав дарж мөнгөө нуухаас илүү инфляцид бага өртдөг, үр өгөөж нь илүү их байдаг ч гэсэн яг юунд хөрөнгө оруулалт хийх, ирээдүйд хөрөнгө оруулалтын өгөөж хэр өндөр байж чадах вэ гэсэн хүлээлт нь бизнесменүүдийн дундах ганц асуулт нь болдог.

Хөрөнгө оруулалтын өгөөж өндөртэй аргууд

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах, банкинд мөнгөө байршуулах, үнэт цаас худалдан авах, бизнес эрхлэх зэрэг хөрөнгө оруулалтын олон хувилбарууд байдаг.

Эдгээрээс хамгийн эрсдэл ихтэй, өөрийн гэсэн давуу болон сул талтай, судалгаа, хяналт ихээхэн шаарддаг нь үнэт цаас, бонд, хувьцаа зэргийг дурьдаж болно. Банкинд мөнгөө байршуулах арга ч гэсэн нэн адил инфляцад өртөмтгий, өгөөж багатай гээд сул тал ихтэй байдаг бол үл хөдлөх хөрөнгө худалдаж авах, эргээд түүнээсээ ашиг олох нь орчин үед дэлгэрээд буй хөрөнгө оруулалтын хамгийн үр өгөөж өндөртэй аргад тооцогдоод байгаа юм.

Яагаад үл хөдлөх хөрөнгө ашигтай хөрөнгө оруулалтын хэлбэр байж чаддаг вэ?

Үл хөдлөх хөрөнгө нь дотроо олон янз байдгаас бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад зориулсан, үл хөдлөх хөрөнгө буюу оффисын байр нь хөрөнгө оруулалтын өгөөж хамгийн өндөртэйд тооцогддог.

Бизнесийн үйл ажиллагаа нь тогтворжсон, амжилттай явж байгаа, ирээдүйд үйл ажиллагаагаа улам илүү ашигтай явуулж, өргөжүүлэх хүсэлтэй бизнесменүүдийн хувьд оффисын байр худалдаж авах нь эргээд түүнээсээ түргэн хугацаанд зардлаа нөхөх боломжтой байгууллагын хөрөнгийн маш ашигтай эх үүсвэр болж чаддаг байна.

Мэдээж бид ирээдүйд ашиг олох зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийж байгаа тул эрсдэлээ сайтар тооцоолох нь чухлаас гадна үл хөдлөх хөрөнгө бүр өөрийн гэсэн давуу тал, онцлог, ирээдүйн үнэ цэнэ, ашигт чанартайг ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс өөрийн компанийн засаглал, хөрөнгө мөнгө, эрсдэл хүлээх чадвар зэргээ ч тооцоолсны үндсэн дээр шийдвэр гаргах хэрэгтэй.

Ашигтай хөрөнгө оруулалт байж чадах оффисын байрыг хэрхэн таних вэ? 

Оффисын барилга, байгууламжуудын гол шалгуур үзүүлэлтүүдийг судалсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалт хийх объектоо сонгох хэрэгтэй. Үүний тулд анхаарах ёстой хэд хэдэн шалгуурууд байдаг.

Байршил болон Ирээдүйн үнэ цэнэ

Байршил бол үл хөдлөхийн үнэд нөлөөлдөг хамгийн чухал хүчин зүйл. Ялангуяа манай улсын хувьд ирээдүйн хот төлөвлөлт, бизнесийн ашигтай байрлал болон одоо хаана үл хөдлөх худалдан авбал ирээдүйд үнэ цэнэ нь өсөх талаар бодож үзэх нь зүйтэй.

Үнэ болон Зэрэглэл

Оффисын барилга нь байршлын хувьд 4 зэрэглэлд хуваагдаж байгаа бөгөөд хотын төвд илүү ойр байх тусам тухайн оффисын байршлын зэрэглэл өсдөг байна. Тухайн зэрэглэл бүрийн чанар стандартаас шалтгаалж боломжийн үнээр шаардлагатай бүхий л хэрэгцээгээ хангаж болохуйц оффисын байрыг сонгох хэрэгтэй.

Үйлчилгээ

Оффисын байр нь, худалдааны төвүүд, үйлчилгээний байгууллагууд буюу банк, кафе, ресторан, цайны газар, үсчин гоо сайхан, эмийн сан гэх мэт ажилчдын хэрэгцээт бүхий л зүйлсийг багтаасан, тэдний цаг завыг хэмнэсэн байх нь чухал байдаг. Иймээс үйлчилгээний байгууллагуудтай ойр, эсвэл бүр оффисын байгууламж нь өөрөө үйлчилгээний газруудтай бол хамгийн том давуу тал болдог.

Хөрөнгийн менежмент

Үл хөдлөх хөрөнгө, тухайлбал оффисын зориулалттай барилга, байгууламж, талбайг удирдах, ашиглах, хадгалах, эд хөрөнгийг хамгаалах үйл ажиллагааг үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент гэдэг. Хөрөнгийн менежмент нь зөвхөн өөрийн эзэмшлийн гэлтгүй, гуравдагч этгээд эсвэл аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж буй хөрөнгийг сайжруулж, хамгаалах, барилгын одоогийн үнэ цэнийг хадгалж, ирээдүйн үнэ цэнийг өсгөх,  хэвийн үйл ажиллагааг тасралтгүй тогтмол хангах, техникийн бүрэн бүтэн байдал, засвар үйлчилгээ үзүүлэх, цэвэр цэмцгэр байлгахад оршдог. Хөрөнгийн менежмент сайтай оффисын байр олсон бол өөрийн хөрөнгө оруулалтандаа эргэлзэх хэрэггүй гэж хэлж болно.

Зогсоол, Цахилгаан шат

Мэдээж тухайн оффисын байгууламж машин, унаагаа байршуулах хангалттай хэмжээний томоохон зогсоолтой байх, олон тооны ажилчид зорчиход хүрэлцээтэй цахилгаан шаттай байх гэсэн шалгууруудыг хангасан байх шаардлагатай.

Манай улсад ч гэсэн дээрх шаардлагуудыг хангасан оффисын байгууламжууд байдаг бөгөөд Мастер группийн бүтээн бий болгосон, хөрөнгө оруулагч, хэрэглэгчдийн хэрэгцээг бүрэн хангасан Хоймор оффисын байгууламж нь:

 • Хотын төвөөс ГАНЦХАН км зайд Ирээдүйн үнэ цэнэ өндөртэй байршилд байршихаас гадна
 • Улаанбаатар хотод хамгийн олон машины зогсоолтой цор ганц оффис. 100+ машины зогсоол
 • Ажилчдад хүрэлцээтэй цахилгаан шат
 • Япон стандартын хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ
 • Ресторан кофе шоп, банк, эмийн сан, супермаркет зэрэг үйлчилгээний газрууд,
 • Интерьер дизайны нэгдсэн шийдэл,  оффист байрлаж буй бизнесүүд харилцан бие биенээ дэмжих, холбоо тогтоох орчинг бий болгосон ХАМТЫН СОЁЛ-той

гэх мэт олон олон давуу талыг өөртөө шингээсэн оффисын байгууламж билээ.

Та энэхүү “ХОЙМОР” оффисын байгууламжтай танилцахыг хүсвэл доорх материалтай танилцаж дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай.