Category

Мэдээ, мэдээлэл

Үл хөдлөх хөрөнгийг удирдах нь

Япон стандартын хөрөнгийн менежментийн тухай

By | Мэдээ, мэдээлэл | Сэтгэгдэлгүй

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент гэж юу вэ?

Үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент гэдэг нь өөрөө орон сууц, оффисын зориулалттай барилга, байгууламж, талбайг удирдах, ашиглах, хадгалах, хамгаалах үйл ажиллагаа бөгөөд энэ нь зөвхөн өөрийн эзэмшлийн гэлтгүй, гуравдагч этгээд эсвэл аж ахуйн нэгжийн эзэмшиж буй хөрөнгийг удирдах мэргэжлийн үйлчилгээ юм. Энгийнээр тодорхойлбол хөрөнгийг хамгаалах, арчлах гэж ойлгож болох юм.

Олон улсын жишигт үл хөдлөх хөрөнгийн менежмент ямар байдаг вэ?

Олон улсад үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг тухайн үл хөдлөх өмчийг урт хугацаанд удирдаж сайжруулснаар цаашдаа түрээслэгч болон эзэмшигч, өмчлөгчдөд ирээдүйн үнэ цэнийг бий болгож, тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ болон насжилтад сайнаар нөлөөлдөг хэмээн үздэг тул өндөр хөгжилтэй орнуудад үл хөдлөх хөрөнгө, тэр дундаа оффисын байгууламжуудад зайлшгүй байх зүйлсийн нэг нь хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ мөн хэмээн тодорхойлсон байдаг.

Харин манай улсад тухайн үйлчилгээ ямар төвшинд хэрэгжиж байгаа вэ?

Нийслэлийн хэмжээнд Оффисын зориулалттай барилга, байгууламжуудыг А+, А, В, С гэсэн 4н үндсэн төрөлд багтааж үздэг байна. Харин энэхүү “Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ” нь манай нийслэлийн оффисын зориулалттай барилга, байгууламжуудаас А+ болон А зэрэглэлд л байдаг үйлчилгээ юм.

Манай улсын оффисын зориулалттай барилга байгууламжуудаас А+ болон А зэрэглэлийн оффисууд нь В болон С зэрэглэлтэй харьцуулахад илүү үнэтэй мөн үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг цаанаасаа зайлшгүй бий болгосон байх стандартыг барьж ажилладаг бол B, C зэрэглэлийн оффисын байгууламжуудад тухайн үйлчилгээ багтдаггүй байна. Мөн энэхүү үйлчилгээг дангаар нь бий болгож оффисын байрнуудад санал болгодог хувийн компаниуд ч үйл ажиллагаагаа явуулсаар байгаа билээ.

Хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй байхын давуу талууд юу вэ?

Үл хөдлөх хөрөнгө тур дундаа Оффисын байгууламж нь “Үл хөдлөх хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ”- тэй байх нь хөрөнгийн үнэ цэнийг хадгалж, хамгаалах, тухайлбал засвар үйлчилгээг зөв төлөвлөн оруулах, цэвэр, эрүүл орчинг бүрдүүлэх, шаардлагатай бол барилгын ажил хийлгэх, үйлчилгээ, худалдаа, үйлдвэрлэлийн талбайн хувьд түрээслэгчийг сайжруулах зэрэг давуу талтай байдаг.

Хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ байх шаардлагатай юу? Шинээр орон сууц баригдах нь сайн ч, тухайн барилга, үл хөдлөх хөрөнгийг бид хир үр ашигтай ашиглаж чадаж байна вэ?

Үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигч байгууллага, хувь хүн бүрийн хувьд энэ бол чухал асуудал. Тэгвэл барилга, орон сууцыг эзэмших, ашиглахад юуг анхаарах ёстой вэ?, Энэхүү хөрөнгө оруулалтаа хэрхэн зөв удирдах вэ?, Хэрхэн үүнийгээ улам бүр үнэ цэнэ нь нэмэгдэх, үе дамжсан хөрөнгө болгох вэ?

Хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг Мастер групп нь “Хоймор болон “Про онэ хэмээх оффисын барилгууд дээрээ амжилттай хэрэгжүүлсэн юм, Үүнд:

ҮНДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД БОЛОХ

 • Нийтийн эзэмшлийн талбайн цэвэрлэгээ
 • Нийтийн эзэмшлийн засвар үйлчилгээ
 • Нэгдсэн аюулгүй байдлын хамгаалалт
 • Угтах үйлчилгээ
 • Ус, дулаан, цахилгаанаар тасралтгүй хангах
 • Байгууллагын эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД БОЛОХ

 • Түрээсийн менежмент
 • Борлуулалтын үйлчилгээ
 • Оффисын өдөр тутмын цэвэрлэгээ
 • Төлбөрт засвар үйлчилгээ

КОНСЬЕРЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД БОЛОХ

 • Бичиг хэргийн хангамж
 • IT засвар үйлчилгээ
 • Оффисын цэцэгжүүлэлт
 • Цэвэр ус хүргэлт

гэх мэт тухайн өмчийг урт хугацаанд удирдан авч явах бүхий л төрлийн хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээг багтаан түрээслэгч болон өмчлөгч нартаа санал болгож ажилладаг билээ.

Хотын төвийн оффисуудын харьцуулалт

By | Мэдээ, мэдээлэл | Сэтгэгдэлгүй

Улаанбаатар хотын хэмжээнд арилжааны зориулалттай 197 оффисын барилга байгаагаас 49 оффис л талбайгаа худалдаж, үлдсэн нь зөвхөн түрээслүүлдэг болохыг 2018 оны 1-р улирлын судалгаа харуулж байна. Нөгөө талаас оффис хэрэглэгч 10 100 гаруй аж ахуй нэгжийн 35%-д нь оффис худалдан авах хэрэгцээ шаардлага байна.

Худалдан авах боломжтой дээрх 49 оффисоос хотын төвөөс 1.5 км зайд байрлах, оффис худалдан авах гол шалгуурууд болох БАЙРШИЛ, ҮНЭ, ЗОГСООЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ болон бусад үзүүлэлтүүдийг 80%-иас дээш хангасан 10 оффисыг сонгон авч харьцуулан та бүхэнд хүргэж байна.

Дээрх байршилд оффисуудыг харьцуулах болсны учир нь  хэрэглэгчид хотын төвд ойр гэсэн үзүүлэлтийг хамгийн ихээр чухалчилдаг нь судалгаагаар гарчээ. Түүнчлэн гадны улс орнуудад хотын төвийн байршилд хамгийн өндөр үнэтэй оффисын барилгууд байрладаг байна. Манай улсын хувьд одоогоор боломжийн үнээр хотын төвд оффис худалдан авах боломж байгаа ч, ирээдүйд мөн л олон улсын жишгийн дагуу хотын төвийн оффисын үнэ жил ирэх тусам өсөх нь зүйн хэрэг юм.

ХАРЬЦУУЛСАН ОФФИСУУДЫН БАЙРШИЛ

Оффисын байршилууд

ОФФИСУУДЫН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Байршил: Хотын төвд хамгийн ойр буюу 0.1 км зайд City Center оффис байна.

Үнэ:  Хотын төвийн эдгээр оффисуудаас хамгийн боломжийн үнэтэй нь Хоймор болон Peace tower оффисууд байна.

Зогсоол: Хоймор болон MPM оффисууд нь бусдаасаа илт давуу, хамгийн олон 100 зогсоолтой байна.

Хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ: A зэрэглэлийн бүх оффисууд хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй. Харин B зэрэглэлийн оффисуудаас Хоймор оффист л хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Эдгээр оффисуудыг дээрх үзүүлэлт тус бүрээр үнэлж эрэмбэллээ.

ОФФИСУУДЫН ЭРЭМБЭ

Эндээс харахад хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хамгийн олон үзүүлэлтээр хангаж байгаа нь Хоймор, MPM, Park place оффисууд байна.

3-т орсон Park place оффис нь хотын төвөөс 0.7 км- т байршилтай A зэрэглэлийн оффис бөгөөд 50 зогсоолтой, хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй. Нэрлэсэн үнэ 6,5 сая төгрөг байна.

2-т орсон MPM оффис нь хотын төвөөс 1 км-т байршилтай, 100 зогсоолтой, хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй A зэрэглэлийн оффис. Нэрлэсэн үнэ 5,9 сая төгрөг байна.

1-т орсон Хоймор оффис-ын хувьд хотын төвд ойр буюу 1.3 км зайд,  хамгийн их 100+ зогсоолтой, бусад B зэрэглэлийн оффист байхгүй хөрөнгийн менежментийн үйлчилгээтэй, нэрлэсэн үнэ 3 сая төгрөг зэрэг олон давуу талуудтай байна.

Дээрх оффисуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг интернет дахь веб сайт, сошиал сайт болон борлуулагчидтай уулзаж биечлэн авсан болно.

Оффис худалдан авахаар сонирхож буй та байршил, үнэ, зогсоол, үйлчилгээ болон бусад хүчин зүйлүүдийг олон талаас нь сайтар тунгааж сонголтоо хийгээрэй.

Худалдаж авахад хамгийн таатай оффис

Улаанбаатар хотын Худалдан авахад хамгийн таатай оффис

By | Мэдээ, мэдээлэл | Сэтгэгдэлгүй

Уншигч та “Улаанбаатар хотын худалдан авахад хамгийн таатай оффис” нийтлэлд тавтай морил!

Статистик мэдээллийн санд бүртгэлтэй идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 81 мянган Read More

Ажилчдын бүтээмжид нөлөөлдөг хүчин зүйлс

Ажилчдын бүтээмжид нөлөөлдөг хүчин зүйлс

By | Зөвлөгөө, Мэдээ, мэдээлэл | Сэтгэгдэлгүй

Улс орны төдийгүй байгууллагын амжилт ч бүтээмжээс ихээхэн хамаардгийг томоохон групп компанийн туршлагаас харж болно. Ажилчид бүтээмж өндөртэй байх нь орлого өсөх, хуримтлал хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэх, үнэ буурах, бүтээгдэхүүний өртөг багасах, бүтээгдэхүүний борлуулалт хурдсах, үйлдвэрлэл нэмэгдэх, улмаар тоног төхөөрөмжийн ашиглалт сайжрах гэх мэт маш олон зүйлд шууд нөлөөлж байдаг.

“Бүтээмж бол ажлын өгөөжтэй үр дүн юм”

Гадны улс орнуудтай харьцуулахад манай орны ажилчдын бүтээмж 25%-30% иар бага байгаа нь нэлээн сонирхол татахуйц үзүүлэлт болдог. Хөдөлмөрийн бүтээмж нь олон хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр байнга өөрчлөгдөж байдаг динамик үзүүлэлт бөгөөд зарим хүчин зүйл нь хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлж байхад нөгөө хэсэг нь сөргөөр нөлөөлж, бүтээмжийг бууруулдаг байна.

Байгууллагын түвшинд ажилчдын бүтээмжид нөлөөлж буй хүчин зүйлүүдийг ерөнхийд нь гадаад болон дотоод гэж ангилдаг.

Гадаад хүчин зүйлд нь нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, төрийн бодлого, зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлт, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагын өөрчлөлт, өрсөлдөөний төлөв, байгаль цаг уурын нөхцөл гэх мэт байгууллагаас шууд бус хамааралтай хүчин зүйлс багтдаг бол,

Дотоод хүчин зүйлд нь байгууллагын техник технологийн түвшин, урамшууллын тогтолцоо, ажилтны сургалт, мэргэжил, ажиллах хүчний бүтэц зохион байгуулалт, хамт олны уур амьсгал, ажлын байрны таатай нөхцөл гэх мэт байгууллага,  ажилтан, удирдлагад шууд хамааралтай зүйлс багтдаг байна.

Энэхүү хоёр орчны үзүүлэлтээс хамгийн их давтагдаж байгаагаас харвал:

 1. Хамт олны уур амьсгал
 2. Багаар ажиллах ур чадвар
 3. Ажлын байрны тав тух, таатай нөхцөл, зохион байгуулалт
 4. Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
 5. Ажилд хандах хандлага
 6. Байгууллагын соёл

гэх мэт хүчин зүйлс хамгийн их нөлөөлдөг гэж үздэг байна. Эдгээрээс ажлын байрны таатай нөхцөлөөс бусад хүчин зүйлсэд байгууллагын дарга, захирлууд голчлон анхаарсны улмаас ажилчдад ажлын байрны таатай нөхцөл, дотоод соёл бүрдүүлэх асуудал орхигдох нь олонтаа харагддаг.

Ажлын байрны тав тух, зохион байгуулалт муутай байгууллагын ажилчин, албан хаагчид цагийн менежментгүй болох, байгууллагын дотоод уур амьсгал муудах, ажилд хандах хандлага буурах, багаар ажиллах чадвар, сэдэл, идэвхгүй болох гэх мэт үйлдлүүд нь бүтээмж буурахад нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг бий болгох цаашлаад ажилчид нь ажилдаа ирэх дургүй болох магадлал ихэсдэг байна.

Ард түмний амьдрал, үндэсний баялаг нь байгалийн баялаг, хөрөнгө мөнгөний хэмжээгээр биш “БҮТЭЭМЖ”-ээр тодорхойлогдож байдаг гэдгийг баталсан олон судалгаа байдаг шүү дээ.

Иймээс та байгууллагын тань үйл ажиллагаа удааширч, ажилчид тань ажлын байран дээрээ сэтгэл ханамжгүй, идэвхгүй байдалтай байна уу гэдгийг ажиглаад үзээрэй. Хэрвээ тийм уур амьсгал танд мэдрэгдвэл дараах зүйлсийг анхаарч байгууллагын дотоод зохион байгуулалт, ажилчдын ажиллах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх асуудлыг анхаараарай.

Ажлын байр, оффисын таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд ямар үзүүлэлтүүд чухал байдаг вэ?

 • Байгууллагын брэндинг, интерьерын шийдэл,
 • Ажилдаа ирж, буцахад түгжрэл, саад багатай байх гэх мэт таатай нөхцөл бүрдүүлэлт
 • Байгууллагын хамтын соёл, үнэт зүйлс
 • Цахилгаан шат, Зогсоолын хүрэлцээтэй байдал болон оффисын байрны хөрөнгийн менежментийн асуудлууд
 • Үйлчилгээ, худалдааны байгууллагуудтай ойр байрлах боломжууд
 • Эрүүл, аюулгүй  цэвэр цэмцгэр, тав тухтай нөхцөл бүрдүүлсэн орчинд, мэргэшсэн хамт олны дунд ажиллах

гэх мэт зүйлс нь ажлын байрны дотоод уур амьсгалыг сайжруулж ажилчид нь ажилдаа ирэхдээ дуртай болох, цаг хугацаа хэмнэх байдлаар бүтээмж нь нэмэгддэг байна. Ялангуяа томоохон албан байгууллагуудын хувьд олон тооны ажилчин, албан хаагчид хөдөлмөр эрхэлдэг бөгөөд тэдний хөдөлмөрийн үр дүнгээс байгууллагын ирээдүй шууд хамааралтай байдаг тул ажлын байрны зохион байгуулалт, хөдөлмөр эрхлэлтийн хуваарь, оффисын таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх нь томоохон байгууллагуудын хувьд хамгийн чухал анхаарах ёстой зүйлсийн нэгд зайлшгүй багтах билээ.

Эдгээр дүр төрх, шаардлагуудыг бүрэн хангасан оффисийн байгууламжийн жишээ нь манай “ХОЙМОР” Оффисын байгууламж юм. Та бүхэн Хоймор оффистой холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл доорх материалтай танилцах боломжтой.